założenie spółki akcyjnej


Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego płyta CD Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w sposób wszechstronny.

wynagrodzenie radcy prawnego

Księga akcyjna Prowadzenie Księgi akcyjnej (spółka akcyjna) i Księgi udziałów (w spółce z o.o.) to obowiązek zagrożony karą grzywny do 20.000 zł - podajemy narzędzie do gotowego wykorzystania! Art. 188. § 1 ksh Zarząd jest obowiązany przewodzić księgę udziałów, do której wypada wpisywać nazwisko i miano albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu innymi słowy użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a zarówno wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Art. 341. § 1 ksh Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której wypada wpisywać nazwisko i imię ewentualnie firmę (nazwę) również siedzibę i adres akcjonariusza ewentualnie adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wspólnie z datą wpisu. Umowa spółki z oo Artykuł internetowy wskazuje, jakie postanowienia warto zamieścić w umowie spółki, a jakich powinno się unikać. Ekspert wskazuje zapisy, jakie będą korzystne także na rzecz jej wspólników, w jaki sposób i członków zarządu. Dzięki prawidłowo skonstruowanej umowie spółka może ustrzec się pata decyzyjnego. Dzięki poradom zawartym w artykule „Umowa spółki z o.o.” możliwe będzie takie skonstruowanie umowy, wskutek któremu zakład pracy uniknie pata decyzyjnego. Warto zadbać o prawidłowe zapisy w umowie – pomocne w tym będzie nasze kompendium. Eksperci wskazują, jakie zapisy będą korzystne również dla wspólników spółki, jak i członków zarządu. Podpowiedzą także, jakie zapisy mogą okazać się błędne, z przyczyny z jakiej przyczyny wspólnicy mogą uniknąć żmudnego procesu przemiany umowy spółki. Zaprezentowane przykłady postanowień pozwolą ustrzec się w przyszłości wielu obiekcje związanych z funkcjonowaniem spółki. Ponadto eksperci przeprowadzą czytelnika przez względnie „młody” proces rejestracji spółki drogą elektroniczną. Podpowiedzą nie tylko, jakim sposobem utworzyć własne rachunek rozliczeniowy oznacza to zgłosić spółkę, niemniej jednak i jakie dokumenty należy przygotować. Dzięki temu jej rejestracja nie będzie miała przed czytelnikiem tajemnic.

Usługi

Co oferujemy


ogłoszenie o likwidacji spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz

likwidacja spółki a zobowiązania

Księga udziałów przyklady wpisów do księgi udziałów spółki z oo

biuro usług księgowych

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z oo

likwidacja spółki komandytowej

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

likwidacja spółki akcyjnej

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo

spółka w likwidacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


likwidacja stowarzyszenia

Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty prawnopodatkowe Artykuł internetowy z wzorami dokumentów i orzecznictwem (z suplementem elektronicznym). Wystąpienie wspólnika.

Zobacz więcej

zakładanie spółki komandytowej

Spółka z oo dokumentacja wewnętrzna z komentarzem wzorów uchwał umów pozwów wniosków ogłoszeń i innych pism (z suplementem elektronicznym). Kompletny zespół dokumentów.

Zobacz więcej

kto może założyć spółkę jawną

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KomentarzSpółka z o.o. Komentarz zawiera omówienie przepisów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem.

Zobacz więcej

kto może założyć spółkę partnerską

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza lektura obejmuje kompleksowe peryfraza wszystkich zasadniczych aspektów funkcjonowania jednoosobowej spółki z o.o. Szczególny pchnięcie został usytuowany na budzące najwięcej kontrowersji materie złączone z zasadami funkcjonowania i charakterem zgromadzenia wspólników spółki jednoosobowej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia użyteczne to aktualny i solidny przewodnik po najważniejszych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Artykuł internetowy składa się z dwóch części: merytorycznej również załączników – wzorów pism i formularzy, jakie niewątpliwie będą pomocne w bieżącej aktywności tego rodzaju spółek. Walorem opracowania jest podobnie to, iż zawarte w przed rozwiązania zostały zaczerpnięte z praktyki zawodowej Autorek. Publikacja jest przeznaczona na rzecz szerokiego kręgu odbiorców – także prawników, w który sposób i nieprawników. Zawiera stan prawny.

Skontaktuj się z nami
Top